Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger under svangerskap, fødsel og adopsjon

Blir en kvinne sykmeldt mens hun fortsatt er i arbeid under svangerskapet, har hun rett på sykepenger. Ved fortsatt sykmelding vil hun fortsette med å få sykepenger i stedet for foreldrepenger.

Hvis en person blir sykmeldt etter at foreldrepermisjonen er begynt, erstattes foreldrepengene med sykepenger. Det gjelder også i perioder med delvis permisjon.