Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Tilbakedatert sykmelding

En sykmelding kan normalt ikke godtas for tidsrommet før den sykmeldte ble undersøkt av lege.

Hvis arbeidstaker var forhindret fra å søke lege
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen når den sykmeldte ikke kunne søke lege. En slik hindring kan være ventetid hos fastlege på et par dager. Da kan en forholdsvis kort tilbakedatering godtas. For sykmeldte med psykisk diagnose kan en lengre tilbakedatering godtas hvis det er manglende sykdomsinnsikt som er årsak til at arbeidstaker ikke har oppsøkt lege.

I tillegg til at den sykmeldte har vært forhindret fra å søke lege må det være godtgjort at sykdommen har ført til arbeidsuførhet fra et tidligere tidspunkt.

Eksempel

En arbeidstaker var borte fra arbeidet i perioden 22. mai til 5. juni, og hadde ikke levert verken egenmelding eller sykmelding for perioden 22. til 28. mai. Han oppsøkte lege 29. mai, og fikk sykmelding for 29. mai og i 8 dager framover. Arbeidsgiver betalte sykepenger for dagene 29. mai til 5. juni, men ikke for perioden 22. til 28. mai.
I løpet av sommeren opplyste arbeidstaker at han hadde henvendt seg til lege flere ganger for å få sykmelding også for perioden 22. til 28. mai. Men sykmeldingen ble først skrevet ut 6. september. Ankenemnda godtok ikke den tilbakedaterte sykmeldingen som dokumentasjon, og la både vekt på at arbeidsgiver ikke var blitt informert, og at lege først ble konsultert 29. mai. Arbeidstakeren fikk ikke medhold i kravet om sykepenger for perioden 22. til 28. mai.

En arbeidstaker meldte fra om sykdom første fraværsdag. Lege ble kontaktet over telefon neste dag. Arbeidstakeren var til undersøkelse hos legen dagen etter telefonkonsultasjonen, og fikk sykmelding fra første fraværsdag. Arbeidsgiveren anførte at sykmeldingen var tilbakedatert, og at de derfor ikke ville betale ut sykepenger. Da telefonkonsultasjonen ble fulgt opp av en vanlig legeundersøkelse, fant ankenemnda for sykepenger å kunne akseptere første sykefraværsdag som tidspunkt for når arbeidsuførheten inntrådte.