Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til minsteinntekt

For å få rett til sykepenger fra NAV må man ha et inntektsgrunnlag for sykepenger som på årsbasis svarer til minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

Regelen om minsteinntekt gjelder ikke i arbeidsgiverperioden. 
 

Verdt å vite

  • Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og foreldrepenger regnes som pensjonsgivende inntekt, og går inn i beregningsgrunnlaget for sykepenger.
  • Det er bare pensjonsgivende inntekt som regnes med når en vurderer om en person har rett til sykepenger. Inntekter fra pensjoner, kapital og lignende faller altså utenfor beregningsgrunnlaget.