Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Unntak fra retten til å bruke egenmelding

Arbeidsgiver kan etter skriftlig melding nekte arbeidstaker retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding hvis turnusordninger, reiserute eller lignende fører til at det ikke er mulig for arbeidstaker å møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær.

Den skriftlige meldingen må være gitt på forhånd.
 

Regelen er særlig aktuell for sjøfolk og arbeidstakere på kontinentalsokkelen.