Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Delvis sykmeldt – graderte sykepenger

Arbeidstaker som blir delvis arbeidsufør har rett på sykepenger når evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er redusert med minst 20 %.

Sykepenger og arbeid kan kombineres ved at arbeidstaker

  • jobber enkelte dager
  • har kortere arbeidstid hver dag
  • bruker lengre tid på å utføre sine vanlige oppgaver innenfor ordinær arbeidstid. En slik løsning må i tilfelle følge av oppfølgingsplanen partene blir enige om.

Er det ikke mulig å utnytte restarbeidsevnen på en forsvarlig måte, kan arbeidstaker gis fulle sykepenger.

Tiden med gradert sykmelding regnes med i den totale perioden med sykepenger.

Arbeidsgiver må tilrettelegge
Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette i dialog med den sykmeldte, og eventuelt i samarbeid med lege, bedriftshelsetjeneste og NAV, slik at arbeidstaker får utnyttet restarbeidsevnen.

Arbeidstaker skal utnytte restarbeidsevnen der det er forsvarlig ut fra et medisinsk standpunkt. Arbeidstaker kan da delvis utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, eller nye arbeidsoppgaver, etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.