Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Hva slags inntekt inngår i sykepengegrunnlaget?

Inntekt som skal tas med når sykepengegrunnlaget beregnes er
  • lønnsinntekt og annen godtgjørelse som er resultat av arbeidstakers egen arbeidsinnsats
  • tillegg for ubekvem arbeidstid
  • ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold
  • godtgjørelse for 1. mai og 17. mai og helligdager som arbeidstaker opparbeider som et tillegg per arbeidstime
  • overskudd på utgiftsgodtgjørelse, tilsvarende den verdien som brukes ved forskuddstrekk av skatt
  • Når overtid er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid og det ikke er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid, skal overtidslønn tas med
Overtid
Lønn for overtid skal som hovedregel ikke tas med. Det er bare når overtiden er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid og det ikke er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid at overtidslønnen likevel skal regnes med.

Utgiftsgodtgjørelse
Diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, smussgodtgjørelse og annen godtgjørelse som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet skal ikke tas med. Overskudd på utgiftsgodtgjørelser som blir ansett som en del av lønnsinntekten og som det betales inntektsskatt av, skal derimot regnes med.

Naturalytelser faller utenfor når arbeidstaker mottar ytelsene under sykefraværet også.

Feriepenger regnes ikke med.