Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Opptjeningstid for å bruke egenmelding

Arbeidstaker må ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder for å kunne bruke egenmelding.

Ved et avbrudd i arbeidsforholdet på over 2 uker blir det ny opptjeningstid.

Avbruddet kan for eksempel være permisjon, permittering eller militærtjeneste. Opptjeningstiden varierer etter årsaken til avbruddet og etter hvilken type permisjon arbeidstaker har hatt.

Ny opptjeningstid på 4 uker
Etter et avbrudd i arbeidsforholdet på over 2 uker er det ny opptjeningstid på 4 uker hvis avbruddet skyldtes

  • permittering
  • militærtjeneste
  • permisjon i forbindelse med fødsel og omsorgsovertakelse etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4 og 12-5,
  • permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 ved barns og barnepassers sykdom
  • permisjon ved omsorg for og pleie av nærstående etter arbeidsmiljøloven § 12-10

Ny opptjeningstid på 2 måneder
Etter andre avbrudd i arbeidsforholdet på over 2 uker må arbeidstaker ha vært i arbeid i 2 måneder for å kunne bruke egenmelding.

Ansatt på ny innen 2 uker
Hvis en ansatt slutter og blir ansatt igjen innen 2 uker, regnes tidligere arbeidsforhold med i opptjeningstiden på 2 måneder. 

Verdt å vite

Opptjeningstiden for å bruke egenmelding må ikke forveksles med opptjeningstid for å få rett til sykepenger.

Etter en permisjon varierer opptjeningstiden noe etter hva slags permisjon arbeidstaker hadde. Opptjeningstiden er 2 måneder etter en utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-11, men bare 4 uker etter en permisjon på grunn av militærtjeneste etter arbeidsmiljøloven § 12-12.