Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til den sykmeldtes aktivitet

Den sykmeldte skal forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, for eksempel med gradert sykmelding.
 
Kravet til aktivitet innen 8 uker kan fravikes når:
  • medisinske grunner er klart til hinder for slik aktivitet
  • det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsrelaterte aktiviteter på arbeidsplassen
Hvilke aktiviteter som er planlagt skal gå fram av oppfølgingsplanen arbeidsgiver og arbeidstaker skal utarbeide.