Tema

Sykdom

Relaterte emner

Beregning av sykepenger

For arbeidstakere utgjør sykepengene 100 % av arbeidsinntekten. Det utbetales ikke sykepenger fra folketrygden for den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet.

Heller ikke arbeidsgiver er pliktig til å betale sykepenger for den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i arbeidsgiverperioden, med mindre det følger av tariffavtale eller rutiner/praksis i virksomheten.
  
Det gis ikke sykepenger for lørdag og søndag.

Arbeidstaker har heller ikke rett på sykepenger under ferie og permisjon. Merk likevel at det skal beregnes feriepenger av sykepengene.