Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Rett til sykepenger etter fylte 67 år

Arbeidstaker som har fylt 70 år har ikke rett på sykepenger.

Begrenset rett til sykepenger

Mellom 67 og 70 år har arbeidstaker rett til sykepenger fra folketrygden i 60 sykepengedager, forutsatt at arbeidstaker tjener over 2 ganger grunnbeløpet.    
Arbeidstaker må være helt arbeidsfør i 26 uker for å opparbeide ny rett til sykepenger i 60 dager etter at antall sykepengedager er oppbrukt.