Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av et sykdomstilfelle.
 
Avventende sykmelding er en melding til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås hvis arbeidet blir tilrettelagt. Sykmelder gir innspill og veiledning til arbeidsplassen ved å beskrive hvilke hensyn som må tas, og hvilke muligheter som finnes.
 
Arbeidstaker leverer den avventende sykmeldingen digitalt, og tar en samtale med arbeidsgiver om mulighetene for tilrettelegging. Er det mulig å tilrettelegge, unngås sykmelding. Er det ikke mulig, må arbeidsgiver gi tilbakemelding om det. Arbeidstaker får da en ordinær sykmelding som dateres fra samme dato som den avventende sykmeldingen ble utstedt.
 
Det er bare når arbeidstaker er helt arbeidsufør og borte fra arbeidsplassen under arbeidsgiverperioden at det er nødvendig å bytte til en 100 % sykmelding.
 
Hvis arbeidstaker etter 16 dager ikke klarer å være i full jobb, må han eller hun ta kontakt med behandler for ny medisinsk vurdering.