Hvor mange egenmeldinger kan jeg bruke i løpet av ett år?

Det kommer an på hvilken løsning som er valgt der du jobber. Arbeidsgiver er nå pålagt å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Er du usikker på hva som gjelder hos dere, bør du sjekke personalhåndboka, eventuell tariffavtale, eller spørre lederen din.

Dette har du uansett krav på
Er det ikke innført en ordning med utvidet rett til egenmelding der du jobber, gjelder folketrygdlovens minimumsregel. Den gir deg rett til å bruke egenmelding minst 3 ganger i løpet av 12 måneder, for maksimalt 3 kalenderdager om gangen. Så snart du bruker egenmelding for fjerde gang uten å legge fram legeerklæring, kan arbeidsgiver bestemme at du skal miste retten til å bruke egenmelding.
Etter folketrygdlovens system har arbeidstaker brukt en egenmelding selv om sykefraværet varte bare en dag.

Jobber du i en tidligere IA-virksomhet?
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv hadde tidligere egne regler om egenmelding som alle såkalte IA-virksomheter måtte følge. Den ga rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager om gangen, og opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode, for eksempel for 24 enkeltdager. Nå er ordningen med IA-virksomheter avviklet. Mange tidligere IA-virksomheter har valgt å videreføre ordningen.

Bare i arbeidsgiverperioden
Det er viktig å være oppmerksom på at du bare kan bruke egenmelding når det er arbeidsgiver som dekker sykepengene. Det kalles arbeidsgiverperioden, og den er på 16 dager, regnet fra din første hele sykefraværsdag. Det er innenfor denne perioden arbeidsgiver kan velge å godta egenmelding som dokumentasjon for flere enn 3 dager om gangen.

Før lovendringen var det nok vanligst å bruke IA-ordningen, hvis arbeidsgiver ønsket å godta flere egenmeldinger enn det som er folketrygdlovens minimumsregel. Nå som drøftingsplikten er innført, vil vi nok etter hvert se flere ulike varianter. Arbeidsgiver kan velge å godta både flere og færre dager enn det som fulgte av den tidligere IA-ordningen.