Når starter en ny arbeidsgiverperiode?

Har arbeidsgiver betalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, starter ikke en ny arbeidsgiverperiode før 16 dager etter at arbeidstaker gjenopptok arbeidet. Det følger av folketrygdloven § 8-19 fjerde ledd.
 
Egenmelding bare i arbeidsgiverperioden
Det er bare i arbeidsgiverperioden arbeidstaker kan bruke egenmelding. Arbeidstaker kan dermed ikke bruke egenmelding etter å ha fått sykepenger fra arbeidsgiver i en full arbeidsgiverperiode på 16 dager. Egenmelding kan først brukes igjen etter at arbeidstaker har vært i arbeid i 16 dager.

For at NAV skal kunne yte sykepenger, må arbeidsuførheten dokumenteres med sykmelding.