Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon når barnet er kronisk sykt

Arbeidstaker med omsorg for kronisk sykt, langvarig sykt eller funksjonshemmet barn har rett til permisjon med omsorgspenger etter reglene ved små barns sykdom, med 10 ekstra dager for hvert kronisk sykt, langvarig sykt eller funksjonshemmet barn.

Fører sykdommen eller funksjonshemningen til at risikoen for fravær øker markant, gjelder permisjonsretten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Må få godkjenning fra NAV
Med kronisk sykdom menes blant annet barn med betydelig hjertesykdom, leddgikt, astma, og alvorlig medfødt misdannelse. For å få utvidet rett til omsorgspenger på slikt grunnlag, må NAV ha godtatt at barnet er kronisk eller langvarig sykt eller funksjonshemmet, og at det gir markert høyere risiko for fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet.

Arbeidstaker er alene om omsorgen
Er arbeidstaker alene om omsorgen for barnet, dobles antall dager med rett til fri per kalenderår. Da har arbeidstaker rett til 20 ekstra dager for hvert barn som er funksjonshemmet, kronisk eller langvarig sykt.
Det gjelder også når det er to om omsorgen, men den ene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av egen funksjonshemning, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient, eller tilsvarende forhold, er i fengsel eller avtjener verneplikt.

Med langvarig menes 6 måneder eller mer.