Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon når barnet er kronisk sykt

Arbeidstaker med omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn har rett til permisjon med omsorgspenger etter reglene ved små barns sykdom med tillegg av 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Fører sykdommen eller funksjonshemningen til at risikoen for fravær øker markant, gjelder permisjonsretten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Med kronisk sykdom menes blant annet barn med betydelig hjertesykdom, leddgikt, astma, og alvorlig medfødt misdannelse.

Arbeidstaker er alene om omsorgen
Er arbeidstaker alene om omsorgen for barnet, dobles antall dager med rett til fri per kalenderår. Det gjelder også når det er to om omsorgen, men den ene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av egen funksjonshemning, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient, eller tilsvarende forhold.