Bruker jeg omsorgsdager i helgen også?

Jeg var hjemme med sønnen min på fredag. Mandag var han fortsatt syk. Da jeg ringte arbeidsgiver for å gi beskjed, fikk jeg vite at jeg måtte ha legeerklæring. Betyr det at jeg bruker av sykt-barn-dagene i helgen også?

Compendia svarer:
Skulle du vært på jobb lørdag og søndag, bruker du en omsorgsdag for hver av de to dagene. Men hadde du fri fra jobb hele helgen, regnes ikke lørdag og søndag som omsorgsdager, eller «sykt-barn-dager» som de også kalles. Med andre ord, du bruker bare omsorgsdager på dager du skulle vært på jobb. 
Retten til omsorgspenger når barnet er sykt, gjelder for et visst antall stønadsdager. Og slik stønad gis ifølge folketrygdloven § 9-5 når arbeidstaker må være «borte fra arbeidet».

Reglene for egenmelding
Arbeidstaker kan bruke egenmelding de tre første kalenderdagene av fraværet. Rundskrivet til folketrygdloven § 9-7 presiserer at lørdag og søndag ikke skal telle med når det ikke var avtalt arbeid i helgen. Det betyr at egenmelding er tilstrekkelig til og med tirsdag.

Annerledes når du selv er syk
Reglene for egenmelding i forbindelse med omsorgspenger skiller seg altså fra det som gjelder ved egen sykdom. Når du selv er syk, regnes både lørdag og søndag med, slik at arbeidsgiver kan kreve sykmelding fra og med mandag. Det står i rundskrivet til folketrygdloven § 8-24.