Tema

Sykdom

Relaterte emner

Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Det er inntekten de siste årene før sykdommen eller skaden inntraff som danner grunnlaget for beregningen av uføretrygden

Personer som har hatt lav eller ingen inntekt kan ha rett på en minsteytelse. 


Det ytes bare uføretrygd når uføregraden er høyere enn 50%.