Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Aktivitet for å komme i arbeid

For å få arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader skal mottaker normalt gjennomføre en eller annen form for aktivitet, og på den måten selv bidra til å komme tilbake i arbeid. 

Kravene til egenaktivitet skal fastsettes når ytelsen blir innvilget, og skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.