Tema

Sykdom

Relaterte emner

Perioden med arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger gis i utgangspunktet så lenge det er påkrevd for at mottaker skal kunne gjennomføre fastsatt aktivitet for å komme i arbeid.

Perioden skal likevel ikke vare lenger enn 3 år.

Kan forlenges med 2 år
Stønadsperioden kan forlenges i inntil 2 år hvis medlemmet deltar på et opplæringstiltak.

Er sykdom, skade eller lyte hovedårsaken til at arbeidsevnen ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd, kan stønadsperioden forlenges med inntil 2 år, hvis vedkommende

  • først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller
  • ikke har kunnet kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak

Arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker
Arbeidsavklaringspenger kan gis i 6 måneder etter at vedkommende er blitt i stand til å skaffe seg arbeid som han eller hun kan utføre.

Søknad om uføretrygd
Den som har søkt om uføretrygd kan få arbeidsavklaringspenger i inntil 8 måneder mens søknaden behandles.