Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Behov for bistand til å komme i arbeid

Det er et vilkår for arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader at man

  1. har behov for aktiv behandling
  2. har behov for arbeidsrettet tiltak
  3. etter å ha prøvd tiltak etter punkt a eller b fortsatt anses for å ha en viss mulighet til å komme i arbeid, og får oppfølging fra NAV for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid som man kan utføre.
Det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.