Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Generelle vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger

Alder
For å få innvilget arbeidsavklaringspenger må man være mellom 18 og 67 år. Har søkeren fylt 62 år, stilles det normalt visse minstekrav til inntekt.

Medlem i folketrygden
Som hovedregel må søkeren ha vært medlem i folketrygden i minst 3 år umiddelbart før kravet om ytelsen ble satt fram.