Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Krav til nedsatt arbeidsevne

Skal arbeidstaker ha få rett til arbeidsavklaringspenger, må arbeidsevnen være nedsatt med minst halvparten.

Når NAV vurderer om arbeidsevnen er nedsatt skal det blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på steder det er rimelig at arbeidstaker tar arbeid.

Må skyldes sykdom, skade eller lyte
Sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til at arbeidsevnen er nedsatt.