Tema

Sykdom

Relaterte emner

Er det behov for arbeidsavklaringspenger?

Kan ikke den sykmeldte komme tilbake til sin arbeidsplass ved hjelp av bedriftsinterne tiltak, må NAVs virkemidler vurderes, herunder arbeidsavklaringspenger. Vurderingen skal tas senest ved utløpet av sykepengeperioden.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker skal bidra til å kartlegge og sette i verk mulige tiltak på arbeidsplassen, og å etterspørre virkemidler fra NAV i tillegg til egne virkemidler.