Tema

Sykdom

Relaterte emner

Etter at sykepengene opphører

 
Arbeidstaker kan få sykepenger i opptil ett år, eller til såkalt «maksdato» for sykepenger. Da blir spørsmålet hva som skal skje videre.

Er arbeidsevnen fortsatt nedsatt, samtidig som det er mulighet for bedring, kan arbeidsavklaringspenger være en aktuell ytelse.

 
En arbeidstaker som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, og som ikke kan gå tilbake til tidligere arbeid eller omplasseres/omskoleres til en annen jobb, kan ha krav på en uføreytelse.