Tema

Sykdom

Relaterte emner

Etter at sykepengene opphører

 
Sykepenger kan ytes i opptil ett år, eller til såkalt «maksdato» for sykepenger. Da blir spørsmålet hva som skal skje videre.
 
Er arbeidstaker fortsatt arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte, og har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at han eller hun forhindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, kan arbeidsavklaringspenger være en aktuell ytelse.
 
En arbeidstaker som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, og som ikke kan gå tilbake til tidligere arbeid eller omplasseres/omskoleres til en annen jobb, kan ha krav på en uføreytelse.