Tema

Sykdom

Relaterte emner

Oppfølging og tiltak

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å følge opp sykmeldte, men også arbeidstaker har visse plikter.
 
Arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan sammen med den sykmeldte senest 4 uker etter sykmeldingstidspunktet. Arbeidsgiver plikter også å kalle inn til dialogmøte.
 
Lege eller sykmelder skal alltid vurdere gradert sykmelding før en full sykmelding.