Kan en delvis sykmeldt arbeidstaker bruke egenmelding når barnet er sykt?

Her er det viktig å være oppmerksom på at det finnes to forskjellige regelsett, som skal dekke ulike behov.
 
Retten til å bruke egenmelding ved egen sykdom fremgår av folketrygdloven § 8-24. Retten til å bruke egenmelding ved barns sykdom følger av folketrygdloven § 9-7.
 
De to regelsettene er uavhengige av hverandre. Arbeidstaker har rett til å benytte egenmelding på grunn av sykt barn. Det er da barnets og ikke arbeidstakers sykdom som utløser retten til å bruke egenmelding. Det vil altså ikke ha noen betydning at arbeidstaker fra før er delvis sykmeldt for egen sykdom. 
 
Man kan derimot ikke bruke egenmelding ved egen sykdom for den «friske» delen når man er gradert sykmeldt. Det er fordi en vil se økningen i uføregraden som ett og samme sykdomstilfelle.