Tema

Permisjon

Relaterte emner

Fri for å gifte seg

Rett til permisjon når man gifter seg er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følge av en tariffavtale.
 
Mange virksomheter innvilger permisjon ved slike anledninger, men det varierer om permisjonen gis med eller uten lønn.