Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Uttak av foreldrepermisjon ved turnusarbeid

Arbeidstaker som jobber fast turnus med sammenhengende intensive arbeidsperioder på minst 1 uke etterfulgt av sammenhengende friperioder, kan ta ut foreldrepermisjonen i friperiodene sine. Vedkommende mottar da lønn og foreldrepenger samtidig. 

Det er ikke et krav at man bor borte fra hjemmet i arbeidsperioden.

Arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå avtale om et slikt uttak av foreldrepermisjonen i friperiodene.

NAV kan kreve at arbeidstidsordningen dokumenteres med arbeidsavtale eller tilsvarende dokumentasjon.