Har jeg krav på permisjon for å følge barn første dag i barnehagen / på skolen?

 
Spørsmålet er ikke regulert i loven.
 
Det er likevel ikke uvanlig at tarffavtaler eller andre lokale avtaler regulerer rett til velferdspermisjon, og da for eksempel gir rett til inntil 1 dag med lønn i forbindelse med skolestart og inntil 3 dager med lønn ved tilvenning i barnehage.
 
Det kan også tenkes at det er innført ordninger på den enkelte arbeidsplass. Det vil da trolig gå fram av personalhåndboken om du har en slik rett, og om en eventuell permisjon gis med eller uten lønn.
 
Loven sier altså ingenting, men man bør sjekke aktuelle tariffavtaler og interne ordninger i virksomheten for å se om de sier noe om rett til permisjon.