Kan arbeidstakere sies opp under førstegangstjeneste?

Under militærtjeneste har arbeidstaker krav på permisjon i inntil 2 år. Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-12. Permisjon fra arbeidet er en rettighet arbeidstaker har.
 
En arbeidstaker kan etter arbeidsmiljøloven § 15-10 ikke bli sagt opp på grunn av at vedkommende har permisjon. 
 
En oppsigelse som skjer umiddelbart før eller innenfor tidsrommet arbeidstakeren er i permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-12, skal anses å være en oppsigelse på grunn av permisjonen, hvis ikke arbeidsgiver gjør noe annet overveiende sannsynlig.
 
Det er altså lovlig å si opp en arbeidstaker som er i permisjon på grunn av militærtjeneste, men da må arbeidsgiver bevise at begrunnelsen for oppsigelsen ikke er permisjonen i seg selv.