Tema

HMS

Relaterte emner

Systematisk HMS-arbeid

hms_kontrollaktiviteter
 
Systematisk HMS-arbeid, også kalt internkontroll, kan grovt sett deles inn i tre faser.

Etter å ha besluttet å sette i gang, må virksomheten   

  • kartlegge ulike forhold
  • planlegge, prioritere og gjennomføre tiltak
  • følge opp og forbedre det arbeidet som er utført

Arbeidsmiljøloven kapittel 3 stiller detaljerte krav til hvordan arbeidsgiver skal jobbe systematisk med HMS-arbeidet. I tillegg er forholdet regulert i internkontrollforskriften.

Andre sentrale forskrifter er

  • forskrift om utførelse av arbeid
  • forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • arbeidsplassforskriften

Hvordan internkontrollen skal gjennomføres vil variere etter hva slags type virksomhet det gjelder. I virksomheter med lav risiko og få ansatte er arbeidet enklere å gjennomføre enn i risikobetonte virksomheter som sysselsetter mange arbeidstakere.