Kan jeg kreve å ta verneombudsopplæringen gjennom fagforeningen min?

Ja, som verneombud har du rett til å velge å ta slik opplæring gjennom kurs arrangert av en fagforening. Det følger av arbeidsmiljøloven § 6-5 (1)
 
Arbeidsgiver er pålagt å gi deg den opplæringen som er nødvendig for at du skal kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Men selv om det er arbeidsgiver som skal betale for opplæringen, kan du altså selv velge å gå på et kurs i regi av en arbeidstakerorganisasjon, hvis du ønsker det. Bakgrunnen for regelen er at fagforeningene har vært kjent for å gi et seriøst opplæringstilbud.

Mer detaljerte opplysninger om hva opplæringen skal inneholde står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.