Tema

HMS

Relaterte emner

Hva er internkontroll?


Internkontroll handler om systematiske tiltak i virksomheten for å sikre at aktiviteter blir planlagt, organisert, utført, sikret og vedlikeholdt i samsvar med kravene i HMS-lovgivningen. Arbeidet skal dokumenteres.

Internkontroll dreier seg om å ha gode og sikre arbeidsvaner, godt samarbeid, ryddige lokaler og klare retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i virksomheten. I internkontroll ligger det dessuten et krav om rutiner for hvem som har ansvaret for å gripe fatt i problemet og følge det opp hvis noe går galt innenfor den enkelte virksomhet.

For at internkontrollen skal fungere i praksis, er det viktig at alle virksomhetens ansatte er aktivt med og tar ansvar for at driften fungerer så godt som mulig. De beste resultatene får en ved å iverksette systematiske forbedringer i stedet for å ta skippertak først når det skjer noe galt. I lengden er det som regel billigere å forebygge enn å reparere. Kunnskap og kompetanse må styrkes og vedlikeholdes for at det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal fungere best mulig.