Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Formålet med internkontroll

Internkontrollforskriften skal fremme godt arbeidsmiljø og god helse og sikkerhet ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer systematiske tiltak for å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. På samme måte skal den bidra til vern mot helse- og miljøskader fra produkter og forbrukertjenester, vern av det ytre miljøet mot forurensning, og bidra til bedre avfallsbehandling.

Arbeidstakerne skal medvirke
Arbeidstakerne skal delta i arbeidet. Det kan skje gjennom verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker.