Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Oppfølging av internkontrollen

Virksomheten skal overvåke og gjennomgå internkontrollen systematisk, for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Virksomheten skal ha en skriftlig rutine for gjennomgangen. Det anbefales en årlig gjennomgang. Resultatene skal oppbevares lett tilgjengelig. Formålet med oppfølgingen er å finne svakheter og mangler for å kunne utbedre dem.

Ved gjennomgangen skal det settes konkrete mål for det som kan forbedres. I tillegg skal virksomheten sette seg overordnede mål for internkontrollen. Målene skal også være målbare. Det kan for eksempel være

  • redusere sykefraværet fra 7 til 6 % neste år
  • redusere avfallet med 5 % neste år
  • ingen branntilløp
  • ingen skader og ulykker

Ved neste gjennomgang må det vurderes:

  • Ble målene nådd?
  • Hvorfor ble de ikke nådd?
  • Hvilke nye mål bør vi sette oss?

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet innebærer kontinuerlig innsats for å få til forbedringer. Arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten, verneombudet og eventuelle tillitsvalgte er viktige ressurser i arbeidet. Det gjelder både i det daglige HMS-arbeidet og ved den jevnlige gjennomgangen.