Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Tiltak og handlingsplan

Å kartlegge risiko i virksomheten gir oversikt over hva som må forbedres. Neste skritt er at leder, arbeidstakerne og deres representanter i samarbeid planlegger og prioriterer tiltak. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal involveres når virksomheten har slike ordninger. Skal resultatet bli vellykket, er det viktig at den som til daglig står overfor problemet deltar i planleggingen.

Handlingsplan
På dette tidspunktet vil det være naturlig å utarbeide en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive hva som skal gjøres, av hvem og når.

Planen skal være skriftlig og vise hvordan virksomheten vil fremme helse, miljø og sikkerhet. Den må gjøres kjent for alle som blir berørt. 

For å sikre at tiltakene blir gjennomført i rett tid, bør en bestemt person ha ansvaret for å følge opp handlingsplanen og sørge for at tidsfristene overholdes.

Eksempel på handlingsplan

Handlingsplan for ……………………………….
 

Hva skal gjøres? Ansvarlig Utført når?
Skaffe løftebord. O. Nilsen september
Informere om avfallsrutiner og renholdsrutiner. P. Olsen juni
Kjøpe nye brannslokningsapparater. K. Berg august
Kontrollere oljetanken. P. Olsen juni
Kontakte el-installatør for å reparere. N. Madsen juli
Spørreundersøkelse om arbeidsmiljø med tanke på sykefravær. F. Jensen mai