Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Når må virksomheten ha bedriftshelsetjeneste?

Obligatorisk i mange næringer
I mange næringer er det obligatorisk med bedriftshelsetjeneste. Hvilke næringer det gjelder, er nevnt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. Petroleumsvirksomhet til havs skal alltid ha bedriftshelsetjeneste, ifølge aktivitetsforskriften § 5.

Når risikoforholdene tilsier det
Arbeidsgiver skal knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, ifølge arbeidsmiljøloven § 3-3.

Der det ikke er obligatorisk med bedriftshelsetjeneste må arbeidsgiver altså vurdere om det likevel er nødvendig ut fra risikoforholdene. Vurderingen er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og skal dokumenteres.

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan pålegge en virksomhet å ha bedriftshelsetjeneste, hvis etaten mener det er nødvendig ut fra risikoforholdene i virksomheten.

Verdt å vite

Bedriftshelsetjenesten virksomheten bruker skal være godkjent av Arbeidstilsynet, ifølge forskrift om administrative ordninger kapittel 2.
På Arbeidstilsynets nettsider kan du enkelt sjekke om bedriftshelsetjenesten er godkjent.