Tema

HMS

Relaterte emner

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse

Det er arbeidsgivers ansvar å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste når det er nødvendig, eller pålagt i forskrift eller av Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at bedriftshelsetjenesten utfører de oppgavene den er pålagt. Bedriftshelsetjenesten har ikke noe arbeidsgiveransvar etter loven, den står kun ansvarlig overfor virksomhetens ledelse.

Bedriftshelsetjenesten har likevel en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.