Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Samarbeidsorgan som kan fungere som arbeidsmiljøutvalg

I virksomheter som allerede har et samarbeidsorgan kan arbeidsgiver og lokale fagforeninger som til sammen har flertallet av arbeidstakerne som medlemmer avtale at samarbeidsorganet skal fungere som arbeidsmiljøutvalg.

Organiserer fagforeningen bare et mindretall av arbeidstakerne, eller mangler lokal fagforening helt, kan arbeidstakerne utpeke representanter som enten alene eller sammen med fagforeningen, inngår slik avtale med arbeidsgiver.

Skal et slikt samarbeidsorgan fungere som arbeidsmiljøutvalg må

  • arbeidsgiver og arbeidstakerne ha like mange medlemmer i utvalget
  • eventuelle andre grupper som er representert i utvalget ikke ha stemmerett i arbeidsmiljøsaker
  • hovedverneombudet være medlem fra arbeidstakersiden
  • bedriftshelsetjenesten være representert uten stemmerett
  • arbeidsgiver peke ut sine representanter i utvalget.
  • arbeidsgiver eller den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted skal alltid være medlem av utvalget. Er virksomheten omfattende, kan medlemmet være en representant fra øverste ledelse.
Kan kravene bli oppfylt ved å supplere utvalget, kan utvalget fungere som arbeidsmiljøutvalg når det er gjort.