Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Taushetsplikt for medlemmer i AMU

Medlemmene i arbeidsmiljøutvalget har taushetsplikt om opplysninger de får i forbindelse med vervet om

  • noens personlige forhold
  • tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger, og andre forretningshemmeligheter, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i egen næringsvirksomhet

Arbeidsmiljøutvalget kan vedta ytterligere taushetsplikt for medlemmene.

Fare for ulykke eller helse
Taushetsplikten gjelder ikke når det er nødvendig å legge fram opplysningene for å informere berørte arbeidstakere eller medlemmer av virksomhetens organer om ulykkesfare eller helsefare i virksomheten.

Samtykke
Taushetsplikten gjelder ikke når medlemmet får samtykke til å legge dem fram, enten fra virksomheten eller den opplysningene gjelder.

Er medlemmet i tvil om det kan skade å legge frem opplysningene, skal medlemmet først rådføre seg med den opplysningene gjelder.