Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Arbeidstakers plikt til å bidra i HMS-arbeidet

Arbeidstaker har både en rett og en plikt til å medvirke når virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet utformes, gjennomføres og følges opp.

Det gjelder arbeidstakere på alle nivåer i virksomheten.
 
Den enkelte arbeidstaker plikter å bidra aktivt til at tiltakene arbeidsgiver setter i gang for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø blir gjennomført. Arbeidstaker må ta ansvar for egen og andres sikkerhet, og arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldige påvirkninger i arbeidsmiljøet.