Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget.

  • Arbeidsgiver peker ut sine representanter til utvalget.
  • Arbeidstakerne velger sine representanter ved flertallsvalg, og det er kun ansatte som kan velges. Det er egne regler for verneombudet.
  • Det skal kunngjøres hvem som er medlem av utvalget til enhver tid. Det kan gjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

Leder av utvalget
Ved stemmelikhet i utvalget gjør lederens stemme utslaget. Derfor veksler arbeidsgivers og arbeidstakernes representanter på å velge hvem som skal lede utvalget. Direktoratet for arbeidstilsynet har uttalt at i utvalg hvor det også velges nestleder, er det naturlig at nestlederen velges av samme part som velger lederen.
 
Arbeidsgiver skal være representert
Arbeidsgiver, den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted, eller en representant fra den øverste ledelsen i større virksomheter, skal alltid være medlem av arbeidsmiljøutvalget.

Verneombudet
Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget og ha stemmerett. Er det flere hovedverneombud i virksomheten, velger de en felles representant. Er det bare ett verneombud i virksomheten, skal vedkommende være medlem av utvalget.

 

Bedriftshelsetjenestens rolle
Minst en representant fra bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av arbeidsmiljøutvalget når virksomheten har en slik tjeneste, men bare som rådgivende medlem og uten stemmerett. Bedriftshelsetjenesten kan altså ikke representere verken arbeidsgiver eller arbeidstakerne.