Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Verneombudets funksjonstid

Verneombudene velges for 2 år om gangen. 

Ledelsen skal informeres skriftlig
Virksomhetens ledelse skal ha skriftlig melding om hvem som er valgt som verneombud. En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som verneombud før slik melding er gitt. Inntil ledelsen mottar melding om nyvalg, blir den tidligere valgte å anse som verneombud.

Hvis verneombudet slutter i virksomheten eller verneområdet

Hvis verneombudet slutter i virksomheten eller går over til annet arbeid innenfor et annet verneområde i samme virksomhet, opphører vervet som verneombud. Er det valgt stedfortreder for vedkommende, trer stedfortrederen inn som verneombud ut 2-årsperioden. Er det ikke valgt stedfortreder, må det velges nytt verneombud.