Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Verneombudets funksjonstid

Verneombudene velges for 2 år om gangen. 

Ledelsen skal informeres skriftlig
Når det er valgt nytt verneombud, skal ledelsen i virksomheten ha skriftlig melding om hvem som er valgt. En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som verneombud før slik melding er gitt. Inntil ledelsen mottar melding om nyvalg, er det tidligere ombudet fortsatt å anse som verneombud.

Hvis verneombudet slutter i virksomheten eller verneområdet

Slutter verneombudet i virksomheten, eller begynner å jobbe innenfor et annet verneområde i samme virksomhet, opphører vervet. Hvis det er valgt stedfortreder, er det stedfortrederen som trer inn som verneombud ut 2-årsperioden. Er det ikke valgt stedfortreder, må det velges nytt verneombud.