Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Arbeidsgivers opplæring i HMS-arbeid

Virksomhetens øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid. Loven setter ikke krav til opplæringen, det reguleres gjennom forskrift.

Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres, ifølge arbeidsmiljøloven § 3-5.