Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Arbeidsgivers opplæring i HMS-arbeid

Virksomhetens øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Gjennom opplæringen skal øverste leder skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid. 
Opplæringsplikten er personlig, og kan ikke delegeres til andre. 

Bakgrunnen for kravet
For å kunne ta de riktige beslutningene som gjelder arbeidsmiljøet bør virksomhetens leder ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal jobbes systematisk med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. 

Nærmere krav til opplæringen
Ifølge forarbeidene bør opplæringen kunne gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomheten og den enkelte leders arbeidssituasjon. Opplæringen skal være noe mer enn et rent kunnskapskrav. Det er ikke satt noe krav om et bestemt antall timer med opplæring.