Hvem har ansvar for bedriftshelsetjenestens oppgaver?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at bedriftshelsetjenesten utfører de oppgavene den er pålagt etter loven. Bedriftshelsetjenesten har ikke noe arbeidsgiveransvar etter loven, den står kun ansvarlig overfor virksomhetens ledelse. 

Arbeidsgiver har altså ansvar både for å knytte en godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når nødvendig, og for å involvere bedriftshelsetjenesten i de situasjonene den skal bistå.

 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3 regulerer arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten.