Hvor stor må en virksomhet være for at den må knytte til seg bedriftshelsetjeneste?

Om virksomheten må ha eller knytte til seg en bedriftshelsetjeneste, avhenger ikke av størrelsen på virksomheten, men av risikoforholdene. Det følger av arbeidsmiljøloven § 3-3.

Visse bransjer er forpliktet til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. Her har altså myndighetene vurdert det slik at risikoen i næringen generelt tilsier at virksomhetene bør ha slik bistand. For petroleumsvirksomhet offshore er det aktivitetsforskriften § 5 som pålegger virksomheten å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, hvis den ikke har en slik tjeneste selv.

Utenfor næringene der det er obligatorisk med bedriftshelsetjeneste, må altså virksomheten selv vurdere konkret om risikoforholdene på arbeidsplassen er slik at det er nødvendig med bedriftshelsetjeneste. Vurderingen skal gjøres som en del av det systematiske arbeidet med  helse, miljø og sikkerhet. Det betyr blant annet at arbeidstakerne skal involveres.

I noen tilfeller kan Arbeidstilsynet bestemme at virksomheten skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste.