Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Krav til ventilasjon

Inneklimaet skal være fullt forsvarlig både når det gjelder luftvolum, ventilasjon, fuktighet, trekk og temperatur. Det skal dokumenteres at kravene til god og tilfredsstillende ventilasjon er oppfylt.

Arbeidstilsynet har laget normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, og utviklet en veileder om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, herunder krav til ventilasjon.
 

Det forutsettes at en følger regler, standarder eller normer som er fastsatt i forskrifter eller anerkjent gjennom praksis, som arbeidsgiver skal forholde seg til for å få et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen.
 

Høy eller lav temperatur?

Lovverket angir ingen eksakt grense for hvor høy eller lav temperatur som kan tolereres på en arbeidsplass. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om temperatur på arbeidsplassen