Tema

HMS

Relaterte emner

Fysisk arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig for arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Prinsippet er slått fast i arbeidsmiljøloven § 4-4 (1)

Arbeidsplassforskriften kapittel 2 stiller krav til måten arbeidsplasser og arbeidslokaler utformes og innredes på.
 

Arbeidsplassen skal være innrettet slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon, ifølge arbeidsmiljøloven § 4-4 (2). Det vil si at arbeidsmiljø og teknikk skal tilpasses mennesket som jobber der.