Tema

HMS

Relaterte emner

Informasjons- og drøftingsplikt

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for kontrolltiltaket, og hvordan tiltaket skal utformes og gjennomføres med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det skal gjøres så tidlig som mulig.
 
Før et kontrolltiltak iverksettes, skal de berørte arbeidstakerne gis tilstrekkelig informasjon, blant annet om hvilke praktiske konsekvenser tiltaket vil gi.
 
Arbeidstaker har en selvstendig medvirkningsplikt til å gjennomføre et lovlig kontrolltiltak.

Verdt å vite

  • Med begrepet «tillitsvalgte» menes ikke bare tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.
  • Informasjonsplikten inntrer før kontrolltiltaket skal iverksettes.