Tema

HMS

Relaterte emner

Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig

Når et kontrolltiltak er iverksatt skal arbeidsgiver jevnlig evaluere behovet for kontrolltiltaket sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Hvor grundig og ofte tiltaket skal evalueres må vurderes konkret for det enkelte kontrolltiltaket.

Er det ikke lenger behov for kontroll, må tiltaket oppheves.