Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Krav til arbeidslokalene

Arbeidslokaler og atkomsten til dem skal ha tilfredsstillende standard, og skal tilpasses virksomheten som holder til der.
 

De nærmere kravene finnes i arbeidsplassforskriften kapittel 2. I tillegg følger generelle bygningsmessige krav av byggeforskriftene.